Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych
ul, Chmielna 2/31
00-020 Warszawa

Koordynator konkursów: Łukasz Furgała
konkursit@irks.pl